Φίλοι του Αμυκλαίου
logo-filoi-amyklaiou.jpg

Βρείτε μας στο Facebook !


Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε ότι το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών ενέκρινε σύμφωνα με την από 1/4/2011 απόφαση αρ. 1828/2011 την ίδρυση του σωματείου με την επωνυμία «Οι φίλοι του Αμυκλαίου» με έδρα την Αθήνα.


Tο 2005, με την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, δρομολογήθηκε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μελέτης και έρευνας του σπαρτιατικού ιερού του Αμυκλαίου Απόλλωνα. Υπεύθυνοι φορείς για την υλοποίηση του έργου είναι το Μουσείο Μπενάκη και η Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με μια πλειάδα από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους. Το «Ερευνητικό Πρόγραμμα των Αμυκλών» στοχεύει την επίλυση όσων προβλημάτων εξακολουθούν να σκοτίζουν την εικόνα του ιερού. Στοχεύει επίσης την πλήρη αποκάλυψη των μνημείων του, την επιφανειακή διερεύνηση τμημάτων που δεν έχουν εξεταστεί κατά το παρελθόν, τη συνολική δημοσίευση των σχετικών πορισμάτων και την τελική ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Για τη στήριξη των στόχων αυτών, με πρωτοβουλία του Άγγελου Δεληβορριά, Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη, ιδρύθηκε το 2011 το αναγνωρισμένο μη κερδοσκοπικό σωματείο «Οι Φίλοι του Αμυκλαίου»

Το σωματείο έχει ως σκοπό τη γενικότερη στήριξη του ερευνητικού προγράμματος, την ηθική αλλά και υλική ενίσχυση των αρχαιολογικών εργασιών και την ανάδειξη του ιερού, λειτουργεί ουσιαστικά ως συνδετικός κρίκος με την κοινωνία.

Το σωματείο προβάλλοντας ποικιλοτρόπως το έργο του προγράμματος διοργανώνει εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση των ερευνών, την άντληση πόρων, την εξεύρεση χορηγών και δωρητών. Οι «Φίλοι» προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία διοργανώνουν, επιπλέον, επισκέψεις και ξεναγήσεις σε άλλους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία· χωρίς να υποκαθιστούν άλλους φορείς, αλλά συνεργαζόμενοι με ομοειδείς Συλλόγους πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Θεωρώντας το ιερό του Αμυκλαίου Απόλλωνα ως ένα από τα σημαντικότερα της ελληνικής αρχαιότητας, το σωματείο προσκαλεί και παροτρύνει φίλους κάθε ηλικίας να ενισχύσουν το «Ερευνητικό Πρόγραμμα των Αμυκλών». Τα μέλη του, σε συνεχή επαφή με το κοινό, λειτουργούν ως δίαυλοι επικοινωνίας προσελκύοντας όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες. Ακόμα, καλλιεργούν με αίσθημα ευθύνης στο ευρύτερο κοινό το ενδιαφέρον για τις αρχαιότητες και την προστασία τους, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην εδραίωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίστηκε από την πρώτη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2011, είναι η εξής: Πρόεδρος Άγγελος Δεληβορριάς, Αντιπρόεδρος Νίκος Γεωργιάδης, Γεν. Γραμματέας Θέμης Μπιλής, Ταμίας Σταύρος Βλίζος, Σύμβουλος Αιμιλία Μπακούρου

Η εγγραφή νέων μελών είναι ελεύθερη και γίνεται κατόπιν αίτησης (πατήστε εδώ) προς το Διοικητικό Συμβούλιο, η οποία θα υποστηρίζεται από δύο ήδη μέλη του Σωματείου.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
«Οι Φίλοι του Αμυκλαίου»
Μουσείο Μπενάκη
Κουμπάρη 1
106 74 Αθήνα
τηλ: 210 3671091
fax: 210 3671063
rg.ikaneb|selkyma#rg.ikaneb|selkyma

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License