Ερευνητικό πρόγραμμα
blue_forward.gif

ΝΕΑ!!!! Το Ερευνητικό Πρόγραμμα Αμυκλών μετακομίζει και από 1 Αυγούστου 2014 θα είναι προσπελάσιμο από το νέο του ιστότοπο www.amyklaion.gr.

Lofos2010.jpg
Karte.jpg

Όταν από το 1966 έως το 1969 υπηρετούσα στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Λακωνίας είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου για το ιερό των Αμυκλών, λείψανα του οποίου έχουν εντοπιστεί σε απόσταση 5 χλμ. νοτίως της Σπάρτης και στο λόφο της Αγ. Κυριακής, και πιο συγκεκριμένα για τον μνημειακό Θρόνο του Απόλλωνα, που μπορεί αδίστακτα να θεωρηθεί ως το πλέον εντυπωσιακό αλλά και αινιγματικό αρχιτεκτόνημα του τέλους της αρχαϊκής εποχής. Τότε αυξήθηκε ο αριθμός των σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών του μνημείου με ορισμένα θεαματικά κομμάτια που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Σπάρτης, ενώ παράλληλα αποκρυσταλλώθηκε ο επιστημονικός μου προβληματισμός για την αρχική μορφή του μνημείου.

Μετά από 36 χρόνια, με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνεργασία του Καθηγητού Μανόλη Κορρέ, των αρχιτεκτόνων Μαρίας Μαγνήσαλη και Θεμιστοκλή Μπιλή, του αρχαιολόγου Δρ. Σταύρου Βλίζου και μιας πλειάδας από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα μελέτης και έρευνας του ιερού, φορείς υλοποίησης του οποίου είναι το Μουσείο Μπενάκη και η Ε’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο του την επίλυση μιας σειράς από προβλήματα που εξακολουθούν να σκοτίζουν την εικόνα του ιερού, παρά την αναλυτική περιγραφή του Παυσανία (ΙΙΙ 18, 9. ΙΙΙ 19, 1) και τις περισσότερο ή λιγότερο φανταστικές αναπαραστάσεις του Θρόνου που προτείνονται από το 1814 έως τις μέρες μας. Στοχεύει επίσης την πλήρη αποκάλυψη του περιβόλου, την επιφανειακή διερεύνηση τμημάτων που δεν έχουν εξερευνηθεί κατά το παρελθόν, την αύξηση των αρχιτεκτονικών μελών, πολλά από τα οποία είναι εντοιχισμένα σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της περιοχής, τη συνολική δημοσίευση των πορισμάτων και την τελική ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που πορεύεται αισιόδοξα με την ανεκτίμητη συνδρομή μιας ομάδας από επιφανείς επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι έχουν αναλάβει τη συνολική μελέτη όλων των δεδομένων του ιερού για την υπό προετοιμασία πολύτομη έκδοση της σειράς Αμύκλαι.

Άγγελος Δεληβορριάς


Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από:

idruma_A_Onassis.jpg
menegas.jpg
LOGOKostopoulou.jpg
KIKPE.jpg
syndesmoslakedaimonion-1.tif
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License